Doseersysteem

Hydraulisch doseersysteem

Het hydraulische doseersysteem van JUNG zorgt er voor dat bij gebruik van meerdere machineheffers die ongelijk belast worden, de hydraulische druk per machineheffer zodanig geregeld wordt dat de last recht omhoog getild wordt. Bij het ontbreken van een doseersysteem kan de last schuif getild worden met het risico op materiele schade en persoonlijk letsel.

Jung - situatietekening 4 machineheffers met gelijkmatige belasting
Jung - situatietekening 4 machineheffers met ongelijkmatige belasting